Heeft u wel eens gedacht aan een klinisch onderzoek als onderdeel van de behandeling voor uw myelofibrose?

Als u in aanmerking komt om deel te nemen, kan u helpen bij het vinden van mogelijke behandelopties voor myelofibrose. Mogelijk helpt u uzelf en anderen in de toekomst. Alle onderzoekgebonden bezoeken, testen en het onderzoeksmiddel worden gratis verstrekt. Aanvullend worden reiskosten vergoed.

In Nederland wordt één klinisch onderzoek uitgevoerd naar de werking van het onderzoeksmiddel navitoclax bij patiënten met myelofibrose.

U kunt in aanmerking komen voor deelname aan het myelofibroseonderzoek als u:

 • ouder bent dan 18 jaar;
 • de diagnose van myelofibrose heeft;
 • geïnteresseerd bent in deelname aan een klinisch onderzoek.

Aanvullende criteria voor deelname aan het onderzoek zullen van toepassing zijn.

Over het onderzoeksmiddel

Een onderzoeksmiddel is een middel dat nog niet is goedgekeurd voor gebruik buiten dit onderzoek en het is nog niet bekend of het veilig en werkzaam is. Het onderzoeksmiddel navitoclax wordt ontwikkeld voor de behandeling van myelofibrose. Navitoclax is ontworpen om cellen in het beenmerg te vinden en te doden die bij myelofibrose niet normaal werken.

Navitoclax wordt in verschillende onderzoeken beoordeeld op het effect op splenomegalie (vergrote milt), beenmergfibrose en invloed op anemie (bloedarmoede). Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van leven.

Alle onderzoeksgerelateerde zorg wordt geleverd door een team van medisch geschoold personeel.

Vrijwilligers die in aanmerking komen om deel te nemen aan het myelofibroseonderzoek krijgen compensatie voor (extra) reiskosten.
Participate
Participate
Participate

Over het klinisch myelofibroseonderzoek

Meer informatie over onderzoek naar een onderzoeksmiddel dat gericht is tegen myelofibrose.

In het myelofibroseonderzoek wordt een onderzoeksmiddel voor patiënten met myelofibrose onderzocht. Proefpersonen die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten.

Navitoclax is niet goedgekeurd door de overheid. Tijdens dit onderzoek wordt de werkzaamheid van het onderzoeksmiddel onderzocht en worden de bijwerkingen gecontroleerd bij een grote groep proefpersonen in het onderzoek.

Alle onderzoeksgerelateerde zorg wordt verstrekt door een team van ervaren gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen.

Transform1 M-16-191

In het TRANSFORM-1-onderzoek wordt navitoclax in combinatie met ruxolitinib vergeleken met ruxolitinib alleen op het effect op splenomegalie (vergrote milt), beenmergfibrose (ontwikkeling van littekenweefsel in het beenmerg die van invloed kan zijn op het gezonde weefsel), anemie (bloedarmoede) en kwaliteit van leven (uw algemene welzijn).

In het TRANSFORM-1-onderzoek krijgen alle proefpersonen ruxolitinib. Een deel van de proefpersonen krijgt daarnaast het onderzoeksmiddel, navitoclax. Het andere deel van de proefpersonen krijgt een placebotablet of pil (een middel zonder een werkzame stof) in combinatie met ruxolitinib. De effecten van het onderzoeksmiddel in combinatie met ruxolitinib worden vergeleken met de effecten van ruxolitinib in dit onderzoek.

U kunt in aanmerking komen voor het TRANSFORM-1-onderzoek als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • gediagnosticeerd bent met primaire myelofibrose, post-polycythemie vera myelofibrose, of post-essentiële trombocytemie-myelofibrose;
 • momenteel intermediair-2 of myelofibrose met een hoog risico heeft;
 • geen eerdere behandeling met een JAK-2-remmer heeft gekregen;
 • splenomegalie (vergrote milt) heeft.

Wie kan aan het klinisch myelofibroseonderzoek meedoen?

Als u voldoet aan deze criteria en geïnteresseerd bent in meer informatie, neem dan contact op met uw arts om te praten over het myelofibroseonderzoek om te zien of u geschikt bent voor deelname. Spreek met uw arts als u vragen heeft over het onderzoeksmiddel, zoals mogelijke bijwerkingen en de standaardbehandelingen die beschikbaar zijn voor myelofibrose.

Het myelofibroseonderzoek wordt uitgevoerd in onderzoekscentra over de hele wereld. Gebruik de kaart hieronder om een onderzoekscentrum bij u in de buurt te vinden.

Veelgestelde vragen

Wat is een klinisch onderzoek?

Een klinisch onderzoek (ook wel klinische studie genoemd) is een wetenschappelijk onderzoek waarbij beoordeeld wordt hoe veilig en werkzaam een experimenteel middel is voor een bepaalde aandoening. Alle geneesmiddelen moeten in klinische onderzoeken worden getest voordat ze goedgekeurd kunnen worden en aan patiënten worden voorgeschreven.

In het myelofibroseonderzoek wordt het onderzoeksmiddel navitoclax onderzocht in patiënten met myelofibrose.

Tijdens dit onderzoek beoordelen onderzoekers hoe veilig en goed het onderzoeksmiddel werkt en controleren ze de bijwerkingen in de groep deelnemers aan het onderzoek. Navitoclax is niet goedgekeurd door de overheid.

Het myelofibroseonderzoek is hierboven beschreven, met details over wat met het onderzoek gepaard kan gaan (zie de informatiebrochure van het onderzoek). U kunt aan het onderzoek meedoen zolang als u er voordeel bij heeft. Als u besluit om deel te nemen en u komt in aanmerking voor het onderzoek, zal het onderzoeksteam uw gezondheid nauwlettend controleren en uw privacy beschermen. Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt uw deelname op elk moment en om welke reden dan ook stopzetten.

U hoeft niet te weten of het onderzoek geschikt is voor u. We helpen met uitzoeken in welke centra bij u in de buurt het onderzoek uitgevoerd wordt. Om erachter te komen of er een onderzoekscentrum bij u in de buurt is, kunt u hier de online vragenlijst invullen.

Vrijwilligers die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek krijgen een vergoeding voor reiskosten.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan het myelofibroseonderzoek. Als u geschikt bent, worden alle onderzoekgebonden bezoeken, testen, en het onderzoeksmiddel gratis verstrekt. Als u besluit om deel te nemen:

 • ontvangt u gedurende het onderzoek onderzoeksgerelateerde zorg van een team van ervaren artsen en verpleegkundigen
 • Alle onderzoekgebonden bezoeken, testen en het onderzoeksmiddel worden gratis verstrekt.

Het onderzoeksteam kan u meer vertellen over wat het myelofibroseonderzoekt inhoudt en het is aan u om te beslissen of u deel wilt nemen. Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Of u al dan niet besluit deel te nemen aan een onderzoek heeft geen invloed op uw huidige of toekomstige relaties met uw artsen. Als u besluit deel te nemen, kunt u zich op elk gewenst moment terugtrekken zonder dat dit van invloed is op die relaties.

We koppelen u aan een onderzoekscentrum dat dicht bij uw huis is. Als we het onderzoek op dit moment niet uitvoeren in uw regio houden we u, met uw toestemming, in ons bestand en nemen we contact op zodra een onderzoek in uw regio beschikbaar komt. Als u op enig moment beslist dat u niet langer wilt dat uw informatie bewaard wordt, kunt u zich hiervoor afmelden. Wij verwijderen dan uw gegevens.

Over myelofibrose en bloedkanker

Myeloproliferative neoplasmata zijn een soort bloedkanker. Om te leren over bloedkanker, moet u eerst weten wat bloed is. Het bestaat uit bloedcellen die in plasma bewegen. Plasma is voornamelijk water.2

Er zijn 3 hoofdtypen bloedcellen:

 • Rode bloedcellen (ook wel erytrocyten genoemd)
 • Witte bloedcellen (leukocyten) waaronder granulocyten, monocyten en lymfocyten
 • Bloedplaatjes (trombocyten)

Uw bloedcellen leven niet voor altijd. Velen hebben een korte levensduur. Bloedcellen worden continu vervangen in uw lichaam.

De meeste bloedcellen worden gevormd in het beenmerg. Beenmerg is het sponsachtige weefsel binnen in de meeste botten. Uw beenmerg bevat bloedvormende cellen. Deze cellen worden bloedstamcellen of hematopoïetische stamcellen genoemd. Het zijn de cellen waaruit alle bloedcellen worden gevormd.2

Bloedkanker is een verzameling van verschillende soorten kanker. Ze komen voort uit bloedcellen in het beenmerg. Bloedkankers zijn onder andere leukemie (abnormale stamcellen en/of abnormale witte bloedcellen), myelodysplastische syndromen (abnormale stamcellen die leiden tot minder en abnormale bloedcellen) en myeloproliferatieve neoplasmen (abnormale stamcellen, wat leidt tot meer bloedcellen dan normaal). Een van de myeloproliferatieve neoplasmata is myelofibrose (MF).

Myelofibrose is een ernstige, zeldzame beenmergaandoening die de productie van rode bloedcellen verstoort door uitgebreide littekenvorming in het beenmerg. Met de vorming van het littekenweefsel kan dit het beenmerg vervangen. Met minder beenmerg kan het aantal bloedcellen verminderen. Als gevolg kunnen andere organen zoals de lever en milt bloedcellen gaan produceren in een poging te compenseren en daardoor groter worden. Deze organen kunnen ook vergroten omdat ze abnormale bloedcellen vangen.2

Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen, en de mensen die wel symptomen vertonen, kunnen ze allemaal anders ervaren. Deze symptomen omvatten:1

 • Vermoeidheid en zwakte
 • Gemakkelijk blauwe plekken krijgen
 • Gemakkelijk gaan bloeden
 • Pijn in de ribben
 • Koorts
 • Botpijn

De huidige behandelingen richten zich op het verlichten van de symptomen van myelofibrose. Behandeling is tevens bedoeld om het aantal bloedcellen in het bloed te verbeteren en het verminderen van de kans dat de ziekte slechter wordt.

In het klinisch myelofibroseonderzoek wordt een onderzoeksmiddel bestudeerd in patiënten met myelofibrose.

Aanmelden

Wat gebeurt er als ik me aanmeld om meer te weten te komen?U wordt gekoppeld aan een onderzoekscentrum in uw regio waar het myelofibroseonderzoek momenteel wordt uitgevoerd.


Bent u misschien geïnteresseerd in deelname aan een myelofibroseonderzoek, of wilt u meer weten over het onderzoek? Voer hieronder uw gegevens in; dan kunnen we zien of u mogelijk in aanmerking komt. Deelname is volledig vrijwillig. Als u in aanmerking komt en besluit om deel te nemen aan het onderzoek, staat het u vrij om op elk moment van mening te veranderen over uw deelname.