Έχετε σκεφθεί την ερευνητική μελέτη ως μέρος του σχεδίου θεραπείας σας για τη διάγνωση της μυελοΐνωσής σας;

Εάν είστε κατάλληλοι για συμμετοχή, μπορεί να συμβάλετε στην εύρεση πιθανών επιλογών θεραπείας για τη μυελοΐνωση, κάτι το οποίο μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει εσάς και άλλους στο μέλλον. Όλες οι επισκέψεις, οι εξετάσεις και το υπό έρευνα φάρμακο που σχετίζονται με τη μελέτη θα παρέχονται δωρεάν.

Διάφορες ερευνητικές μελέτες για τη μυελοΐνωση αξιολογούν ένα υπό έρευνα φάρμακο, το navitoclax, για ασθενείς με μυελοΐνωση.

Μπορεί να είστε κατάλληλος/η για την ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση εάν:

 • Είστε άνω των 18 ετών
 • Έχετε διαγνωσθεί με μυελοΐνωση
 • Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μια κλινική ερευνητική μελέτη

Θα ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια ένταξης στη μελέτη.

Σχετικά με το υπό έρευνα φάρμακο

Ένα υπό έρευνα φάρμακο είναι ένα φάρμακο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί για χρήση εκτός της παρούσας μελέτης και δεν είναι ακόμη γνωστό εάν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Το Navitoclax, το υπό έρευνα φάρμακο που μελετάται, αναπτύσσεται για να αντιμετωπίσει τη μυελοΐνωση. Το Navitoclax σχεδιάστηκε για να στοχεύει και να σκοτώνει κύτταρα που δεν λειτουργούν φυσιολογικά στον μυελό των οστών στη μυελοΐνωση.

Το Navitoclax αξιολογείται σε αρκετές μελέτες για την αξιολόγηση της επίδρασής του στη σπληνομεγαλία (μεγάλος σπλήνας), στην ίνωση του μυελού των οστών και στις αποκρίσεις της αναιμίας, καθώς και στην ποιότητα ζωής.

Όλη η περίθαλψη που σχετίζεται με τη μελέτη θα παρέχεται από μια ομάδα επαγγελματιών στον τομέα της ιατρικής.
Participate
Participate
Participate

Σχετικά με την ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση

Μάθετε για μια ερευνητική μελέτη για ένα φάρμακο μελέτης που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της μυελοΐνωσης.

Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις ερευνητικές μελέτες που διερευνούν το Navitoclax για όσους πάσχουν από μυελοΐνωση. Η διαθεσιμότητα της μελέτης διαφέρει ανά χώρα και στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη μία μελέτη. Οι ερευνητικές μελέτες για τη μυελοΐνωση αξιολογούν ένα υπό έρευνα φάρμακο για τους ασθενείς με μυελοΐνωση.

Το Navitoclax δεν έχει εγκριθεί από ρυθμιστικούς φορείς. Στη διάρκεια αυτής της μελέτης, οι ερευνητές πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του υπό έρευνα φαρμάκου και να παρακολουθήσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε μια μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων στη μελέτη.

Όλη η περίθαλψη που σχετίζεται με τη μελέτη παρέχεται από μια ομάδα έμπειρων ειδικών ιατρών και νοσηλευτών.

Transform1 M-16-191

Στη μελέτη TRANSFORM-2, το υπό έρευνα φάρμακο (navitoclax) σε συνδυασμό με ρουξολιτινίμπη συγκρίνεται με μια συνήθη θεραπεία για την αξιολόγηση της επίδρασής του στη σπληνομεγαλία (μεγάλος σπλήνα), την ίνωση του μυελού των οστών (ανάπτυξη ουλώδους ιστού μέσα στον μυελό των οστών που μπορεί να επηρεάσει τον υγιή ιστό), την αναιμία (πάθηση με χαμηλότερο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων από τον φυσιολογικό) και την ποιότητα ζωής (τη συνολική σας ευεξία) σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία για τη μυελοΐνωση.

Μπορεί να είστε κατάλληλοι για τη μελέτη TRANSFORM-2 εάν:

 • Είστε 18 ετών και άνω
 • Έχετε διαγνωστεί με πρωτοπαθή μυελοΐνωση, μυελοΐνωση έπειτα από αληθή πολυκυτταραιμία ή μυελοΐνωση έπειτα από ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία
 • Επί του παρόντος πάσχετε από μυελοΐνωση ενδιάμεσου-2 ή υψηλού κινδύνου
 • Έχετε λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα JAK-2
 • Έχετε σπληνομεγαλία (μεγάλο σπλήνα)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη M20-178, κάντε κλικ εδώ για να λάβετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος στην ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση;

Εάν πληροίτε αυτά τα κριτήρια και ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για να συζητήσετε σχετικά με την ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση και να δείτε εάν είστε κατάλληλοι για συμμετοχή. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ιατρό σας εάν έχετε απορίες σχετικά με το υπό έρευνα φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών και των συνήθων θεραπειών που είναι διαθέσιμες για τη μυελοΐνωση.

Η ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση διεξάγεται σε ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Η διαθεσιμότητα της μελέτης διαφέρει ανά χώρα. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω χάρτη για να εντοπίσετε ένα ερευνητικό κέντρο στην περιοχή σας.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι μια κλινική ερευνητική μελέτη;

Μια κλινική ερευνητική μελέτη (ονομάζεται επίσης κλινική δοκιμή) είναι μια επιστημονική μελέτη που αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός υπό έρευνα φαρμάκου για μια συγκεκριμένη πάθηση. Όλα τα φάρμακα πρέπει να εξετάζονται σε κλινικές ερευνητικές μελέτες προτού εγκριθούν και συνταγογραφηθούν στους ασθενείς.

Η ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση αξιολογεί ένα υπό έρευνα φάρμακο, το navitoclax, για ασθενείς με μυελοΐνωση.

Στη διάρκεια αυτής της μελέτης, οι ερευνητές θα αξιολογήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του υπό έρευνα φαρμάκου και θα παρακολουθήσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειές του στην ομάδα των συμμετεχόντων στη μελέτη. Το Navitoclax δεν έχει εγκριθεί από ρυθμιστικούς φορείς.

Η ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση περιγράφεται παραπάνω, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να περιλαμβάνει η συμμετοχή στη μελέτη (ανατρέξτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο που σχετίζεται με τη μελέτη). Το χρονικό διάστημα που μπορεί να αφιερώσετε στη μελέτη μπορεί να είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνετε όφελος. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε και είστε κατάλληλοι για τη μελέτη, η ομάδα της μελέτης θα παρακολουθεί στενά την υγεία σας και θα προστατεύει το απόρρητό σας. Η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι εθελοντική – μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Για να μάθετε εάν υπάρχει ένα ερευνητικό κέντρο κοντά σας, μπορείτε να δείτε έναν χάρτη τοποθεσιών εδώ.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στην ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση. Εάν είστε κατάλληλοι, όλες οι επισκέψεις, οι εξετάσεις και το υπό έρευνα φάρμακο που σχετίζονται με τη μελέτη θα παρέχονται δωρεάν. Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος:

 • Θα λάβετε σχετική με τη μελέτη φροντίδα σε όλη τη διάρκεια της μελέτης από μια ομάδα έμπειρων ιατρών και νοσηλευτών
 • Όλες οι επισκέψεις, οι εξετάσεις και το υπό έρευνα φάρμακο που σχετίζονται με τη μελέτη θα παρέχονται δωρεάν.

Η ερευνητική ομάδα θα είναι σε θέση να σας εξηγήσει περισσότερα σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει η ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση και εξαρτάται από εσάς να αποφασίσετε εάν θέλετε να λάβετε μέρος. Η συμμετοχή σε μια μελέτη είναι εθελοντική. Η απόφασή σας να συμμετάσχετε ή όχι σε μια μελέτη δεν θα επηρεάσει τις τρέχουσες ή μελλοντικές σχέσεις σας με τους ιατρούς σας. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, είστε ελεύθεροι να αποσυρθείτε ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστούν αυτές οι σχέσεις.

Σχετικά με τη μυελοΐνωση και τους καρκίνους του αίματος

Οι μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες είναι μια μορφή καρκίνου του αίματος. Για να μάθετε για τους καρκίνους του αίματος, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε σχετικά με το αίμα. Αποτελείται από κύτταρα αίματος που μετακινούνται εντός του πλάσματος. Το πλάσμα αποτελείται κυρίως από νερό.2

Υπάρχουν 3 κύριοι τύποι αιμοσφαιρίων:

 • Ερυθρά αιμοσφαίρια (ονομάζονται επίσης ερυθροκύτταρα)
 • Λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα) που περιλαμβάνουν τα κοκκιοκύτταρα, τα μονοκύτταρα και τα λεμφοκύτταρα
 • Αιμοπετάλια (θρομβοκύτταρα)

Τα αιμοσφαίριά σας δεν ζουν για πάντα. Πολλά έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Τα αιμοσφαίρια αντικαθίστανται συνεχώς στο σώμα σας.

Τα περισσότερα αιμοσφαίρια σχηματίζονται στον μυελό των οστών. Ο μυελός των οστών είναι ο ιστός που μοιάζει με σπόγγο στο κέντρο των περισσότερων οστών. Ο μυελός των οστών σας περιέχει κύτταρα που δημιουργούν το αίμα. Αυτά τα κύτταρα ονομάζονται βλαστοκύτταρα αίματος ή αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα. Είναι τα κύτταρα από τα οποία σχηματίζονται όλα τα αιμοσφαίρια.2

Οι καρκίνοι του αίματος είναι μια ομάδα καρκίνων. Σχηματίζονται από αιμοσφαίρια στον μυελό των οστών. Οι καρκίνοι του αίματος περιλαμβάνουν τη λευχαιμία (μη φυσιολογικά βλαστοκύτταρα ή/και μη φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια), τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μη φυσιολογικά βλαστοκύτταρα που οδηγούν σε λιγότερα και μη φυσιολογικά αιμοσφαίρια) και τις μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες (μη φυσιολογικά βλαστοκύτταρα που οδηγούν σε περισσότερα αιμοσφαίρια από το φυσιολογικό). Μία από τις μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες είναι η μυελοΐνωση (MF).

Η μυελοΐνωση είναι μια σοβαρή, σπάνια διαταραχή του μυελού των οστών που διαταράσσει την παραγωγή αιμοσφαιρίων λόγω εκτεταμένων ουλών στον μυελό των οστών. Όταν σχηματιστεί ουλή, ο ουλώδης ιστός μπορεί να αντικαταστήσει τον μυελό των οστών. Με λιγότερο μυελό των οστών, ο αριθμός των αιμοσφαιρίων μπορεί να μειωθεί. Ως αποτέλεσμα, άλλα όργανα, όπως ο σπλήνας και το ήπαρ, μπορεί να αρχίσουν να παράγουν κύτταρα αίματος για να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν την έλλειψη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται σε μέγεθος. Αυτά τα όργανα μπορεί επίσης να μεγαλώσουν επειδή παγιδεύουν τα μη φυσιολογικά αιμοσφαίρια.2

Ορισμένα άτομα μπορεί να μην παρουσιάσουν καθόλου συμπτώματα και στα άτομα όπου παρουσιάζονται συμπτώματα, η εκδήλωση μπορεί να διαφέρει. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:1

 • Αίσθημα κούρασης ή αδυναμίας
 • Εύκολος μωλωπισμός
 • Εύκολη αιμορραγία
 • Πόνος στα πλευρά
 • Πυρετός
 • Πόνος στα οστά

Οι τρέχουσες θεραπείες εστιάζουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της μυελοΐνωσης. Η θεραπεία στοχεύει επίσης στη βελτίωση του αριθμού των αιμοσφαιρίων στο αίμα και στη μείωση της πιθανότητας επιδείνωσης της νόσου.

Η ερευνητική μελέτη για τη μυελοΐνωση αξιολογεί ένα υπό έρευνα φάρμακο για ασθενείς με μυελοΐνωση.