Har du overvejet at deltage i et forskningsforsøg som del af din behandlingsplan for din myelofibrose?

Hvis du opfylder betingelserne for at deltage, kan du måske hjælpe med at finde behandlingsmuligheder for myelofibrose, hvilket potentielt kan hjælpe dig og andre i fremtiden. Alle forsøgsrelaterede besøg, undersøgelser og forsøgslægemidlet vil være gratis. Ydermere kan der ydes godtgørelse for rejseomkostninger.

Flere forskningsforsøg undersøger et forsøgslægemiddel kaldet navitoclax til patienter med myelofibrose.

Du kan måske deltage i forskningsforsøget vedrørende myelofibrose, hvis du:

 • Er over 18 år
 • Har diagnosen myelofibrose
 • Er interesseret i at deltage i et klinisk forskningsforsøg

Der er flere betingelser, der skal være opfyldt for at kunne deltage i forsøget

Om forsøgslægemidlet

Et forsøgslægemiddel er et lægemiddel, som endnu ikke er godkendt til brug uden for dette forsøg, og det vides endnu ikke, om det er sikkert og effektivt. Navitoclax, det forsøgslægemiddel, der undersøges, er rettet mod myelofibrose. Navitoclax virker ved at dræbe de celler i knoglemarven, som ikke fungerer normalt ved myelofibrose.

Navitoclax undersøges i flere forsøg for at evaluere dets virkning på splenomegali (forstørret milt), knoglemarvsfibrose (arvæv) og anæmi (blodmangel) samt livskvalitet.

Al forsøgsrelateret behandling vil blive givet af et team af sundhedsfagligt personale.

Frivillige, som opfylder betingelserne for at deltage i forskningsforsøget vedrørende myelofibrose, kan muligvis modtage godtgørelse for rejseomkostninger.
Participate
Participate
Participate

Om forskningsforsøgene vedrørende myelofibrose

Få mere at vide om et forskningsforsøg med et forsøgslægemiddel rettet mod myelofibrose.

Forskningsforsøget vedrørende myelofibrose undersøger et forsøgslægemiddel til patienter med myelofibrose. Frivillige, der måske kan deltage i forsøget, kan modtage godtgørelse for deres rejseomkostninger.

Navitoclax er ikke blevet godkendt af tilsynsmyndighederne. I løbet af dette forsøg skal forskerne bekræfte effekten af forsøgslægemidlet og overvåge dets bivirkninger hos en stor gruppe forsøgsdeltagere.

Al forsøgsrelateret behandling gives af et team af erfarne speciallæger og sygeplejersker.

Transform2 H-20-178

I TRANSFORM-2-forsøget vil forsøgslægemidlet (navitoclax) i kombination med ruxolitinib blive sammenlignet med ruxolitinib alene for at evaluere dets virkning på splenomegali (forstørret milt), knoglemarvsfibrose (udvikling af arvæv i knoglemarven, som kan påvirke det sunde væv) og blodmangel (tilstand af at have et lavere antal røde blodlegemer end normalt) og på livskvalitet (dit generelle velbefindende) hos patienter, som tidligere har fået behandling for deres myelofibrose.

Du kan måske deltage i TRANSFORM-2-forsøget, hvis du:

 • Er 18 år eller ældre
 • Er blevet diagnosticeret med primær myelofibrose, post-polycytæmi vera myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi myelofibrose
 • Aktuelt har intermediær-2 eller højrisiko myelofibrose
 • Har modtaget tidligere behandling med en JAK-2-hæmmer
 • Har splenomegali (forstørret milt)

Hvem kan deltage i forskningsforsøget vedrørende myelofibrose?

Hvis du opfylder disse betingelser og er interesseret i flere oplysninger, bedes du kontakte din læge for at drøfte forskningsforsøget vedrørende myelofibrose for at se, om du måske kan opfylde betingelserne for atdeltage. Du bør kontakte din læge, hvis du har spørgsmål om forsøgslægemidlet, herunder potentielle bivirkninger og standardbehandlinger, der er tilgængelige for myelofibrose.

Forskningsforsøget vedrørende myelofibrose udføres på forskningscentre over hele verdenForsøgsprotokollen og forsøgscentrene i Danmark kan findes via nedenstående links:

Forsøgscentrene i dit geografiske område kan også findes på via dette link:

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et klinisk forskningsforsøg?

Et klinisk forskningsforsøg (også kaldet et klinisk forsøg) er et videnskabeligt forsøg, der undersøger, hvor sikkert og effektivt et forsøgslægemiddel er for en bestemt sygdom. Alle lægemidler skal afprøves i kliniske forskningsforsøg, inden de kan godkendes og ordineres til patienter.

Forskningsforsøget vedrørende myelofibrose undersøger et forsøgslægemiddel, navitoclax, til patienter med myelofibrose.

I løbet af dette forsøg vil forskere undersøge, hvor sikkert og godt forsøgslægemidlet virker, og overvåge dets bivirkninger hos gruppen af forsøgsdeltagere. Navitoclax er ikke blevet godkendt af tilsynsmyndighederne.

Forskningsforsøget vedrørende myelofibrose er beskrevet ovenfor sammen med oplysninger om, hvad deltagelse i forsøget kan involvere (se informationsbrochurerne forbundet med forsøget). Varigheden af din deltagelse i forsøget kan være så længe du har gavn af det. Hvis du beslutter dig for at deltage, og du opfylder betingelserne for at deltage i forsøget, vil forsøgsteamet nøje overvåge dit helbred og beskytte dit privatliv. Din deltagelse i forsøget er frivillig – du kan til enhver tid stoppe din deltagelse af en hvilken som helst grund.

Frivillige, der måske kan deltage i forsøget, kan modtage godtgørelse for deres rejseomkostninger. Du bedes drøfte dette med forsøgspersonalet, når du taler med dem.

Der er ingen omkostninger forbundet med at deltage i forskningsforsøget vedrørende myelofibrose. Hvis du måske kan deltage, vil alle forsøgsrelaterede besøg, undersøgelser og forsøgslægemidlet være gratis. Hvis du beslutter dig for at deltage:

 • Du vil modtage forsøgsrelateret behandling under hele forsøget, der udføres af et hold af erfarne læger og sygeplejersker
 • Alle forsøgsrelaterede besøg, undersøgelser og forsøgslægemidlet vil være gratis.

Forskningsteamet vil kunne forklare mere om, hvad forskningsforsøget vedrørende myelofibrose vil involvere, og det er op til dig at beslutte, om du vil deltage. Det er frivilligt at deltage i et forsøg. Uanset om du beslutter at deltage i et forsøg eller ej, vil det ikke påvirke dit nuværende eller fremtidige forhold til dine læger. Hvis du beslutter at deltage, kan du til enhver tid trække dig ud uden indvirkning på disse forhold.

Forskningcentre i Danmark kan findes via nedenstående links:

Forsøgscentrene i dit geografiske område kan også findes på via dette link:

Din læge kan vejlede dig, hvis du tror, at du måske kan deltage.

Om myelofibrose og blodkræft

Myeloproliferative neoplasmer er en type blodkræft. For at lære mere om blodkræft, skal du først vide noget om blod. Det består af blodlegemer, der bevæger sig i plasma. Plasma består mest af vand.2

Der er 3 hovedtyper af blodlegemer:

 • Røde blodlegemer (også kaldet erytrocytter)
 • Hvide blodlegemer (leukocytter), som omfatter granulocytter, monocytter og lymfocytter
 • Blodplader (trombocytter)

Dine blodlegemer lever ikke for evigt. Mange har en kort levetid. Blodlegemer bliver hele tiden erstattet i kroppen.

De fleste blodlegemer dannes i knoglemarven. Knoglemarv er det svampelignende væv i midten af de fleste knogler. Din knoglemarv indeholder bloddannende celler. Disse celler kaldes blodstamceller eller hæmatopoietiske stamceller. De er de celler, som alle blodlegemer dannes af.2

Blodkræft er en gruppe kræftformer. De dannes af blodlegemer i knoglemarven. Blodkræft omfatter leukæmi (unormale stamceller og/eller unormale hvide blodlegemer), myelodysplastiske syndromer (unormale stamceller, der fører til færre og unormale blodlegemer) og myeloproliferative neoplasmer (unormale stamceller, der fører til flere blodlegemer end normalt). En af myeloproliferative neoplasmer er myelofibrose (MF).

Myelofibrose er en alvorlig, sjælden knoglemarvslidelse, der forstyrrer produktionen af blodlegemer ved omfattende ardannelse i knoglemarven. Når ardannelsen sker, kan arvævet erstatte knoglemarven. Med mindre knoglemarv kan antallet af blodlegemer falde. Derfor kan andre organer, såsom milten og leveren, begynde at danne blodlegemer for at forsøge at kompensere og vokse sig større. Disse organer kan også blive større, fordi de fanger unormale blodlegemer.2

Nogle mennesker har måske slet ingen symptomer, og mennesker, der har symptomer, kan opleve dem på forskellige måder. Disse symptomer omfatter: 1

 • Følelse af træthed eller svaghed
 • Let til at få blå mærker
 • Let til blødning
 • Smerter i ribbenene
 • Feber
 • Knoglesmerter

Nuværende behandlinger fokuserer på at lindre symptomerne på myelofibrose. Behandling har også til formål at forbedre antallet af blodlegemer i blodet og reducere risikoen for, at sygdommen forværres.

Forskningsforsøget vedrørende myelofibrose undersøger et forsøgslægemiddel til patienter med myelofibrose.

Se, om du måske kan deltage

Hvad sker der, hvis jeg besvarer nedenstående spørgsmål?

Hvis du tror, at du måske er interesseret i at deltage i forskningsforsøget vedrørende myelofibrose, eller ønsker at høre mere om forsøget, bedes du udfylde nedenstående oplysninger, så vi kan finde ud af, om du måske kan deltage. Husk, at det er helt frivilligt at deltage. Hvis du opfylder betingelserne og beslutter at være med i forsøget, kan du til enhver tid skifte mening om at deltage.