Обмисляли ли сте изследователско проучване като част от плана Ви за лечение на миелофиброза?

Ако отговаряте на изискванията за участие, може да помогнете за намирането на възможни варианти за лечение на миелофиброза, като потенциално ще помогнете на себе си и на други хора в бъдеще. Всички визити, тестове и изпитвани лекарства, свързани с проучването, ще бъдат предоставени безплатно. Освен това може да бъде предоставена компенсация за пътуване.

Няколко изследователски проучвания оценяват изпитваното перорално лекарство, наречено навитоклакс, за пациенти с миелофиброза.

Може да сте подходящ/а за някое от изследователските проучвания за миелофиброза, ако:

 • сте на възраст над 18 години;
 • имате диагноза миелофиброза;
 • се интересувате от участие в клинично изследователско проучване.

Ще се прилагат допълнителни критерии за участие в проучването.

Относно изпитваното лекарство

Изпитваното лекарство е лекарство, което все още не е одобрено за употреба извън това проучване и все още не е известно дали е безопасно и ефективно. Навитоклакс, изпитваното перорално лекарство, което се проучва, се разработва срещу миелофиброза. Навитоклакс е предназначен да набелязва и убива клетки, които не работят нормално в костния мозък при миелофиброза.

Навитоклакс се оценява в няколко проучвания, за да се оцени неговият ефект върху спленомегалията (увеличена слезка), фиброзата на костния мозък и реакциите на анемия, както и качеството на живот.

Всички грижи, свързани с проучването, ще се предоставят от екип от медицински специалисти.

Доброволците, които отговарят на изискванията за участие в някое от изследователските проучвания за миелофиброза, може да получат компенсация за пътуване.

Participate
Participate
Participate

Относно изследователските проучвания за миелофиброза

Научете за изследователски проучвания за проучвано лекарство срещу миелофиброза.

В момента има две изследователски проучвания, изследващи навитоклакс за хора с миелофиброза. Изследователските проучвания за миелофиброза оценяват изпитвано перорално лекарство за пациенти с миелофиброза. Доброволците, които са подходящи за участие в проучването, може да получат компенсация за пътуване.

Навитоклакс не е одобрен от регулаторните агенции. Неговата безопасност и ефективност се оценяват. По време на това проучване изследователите продължават да изучават ефективността на изпитваното лекарство и да наблюдават страничните му ефекти в голяма група участници в проучването.

Всички грижи, свързани с проучването, ще се предоставят от екип от опитни лекари специалисти и медицински сестри.

Transform2 H-20-178

В проучването TRANSFORM-2 изпитваното лекарство (навитоклакс) в комбинация с руксолитиниб се сравнява със стандартна терапия за оценка на ефекта му върху спленомегалията (увеличена слезка), фиброза на костния мозък (развитие на съединителна тъкан в костния мозък, което може да повлияе на здравата тъкан), реакции на анемия (състояние с по-нисък от нормалния брой червени кръвни клетки) и качество на живот (цялостното благосъстояние) при пациенти, които са лекувани преди това за миелофиброза.

Може да отговаряте на изискванията за участие в проучването TRANSFORM-2, ако:

 • сте на възраст 18 години или повече;
 • сте диагностициран/а с първична миелофиброза, миелофиброза след полицитемия вера или миелофиброза след есенциална тромбоцитемия;
 • в момента имате междинна-2 или високорискова миелофиброза;
 • сте подлаган/а преди това на терапия с инхибитор на JAK-2;
 • имате спленомегалия (увеличена слезка).

Кой може да участва в изследователските проучвания за миелофиброза?

Ако отговаряте на тези критерии и се интересувате от повече информация, моля, свържете се с лекаря си, за да обсъдите изследователските проучвания за миелофиброза и да видите дали отговаряте на изискванията за участие. Трябва да попитате лекаря си, ако имате въпроси относно изпитваното лекарство, включително потенциални странични ефекти и стандартни лечения, които са на разположение за миелофиброза.

Изследователските проучвания за миелофиброза се провеждат в изследователски центрове по целия свят. Наличието на проучването варира в зависимост от държавата. Моля, използвайте картата по-долу, за да намерите изследователски център за Вашето местоположение.

Често задавани въпроси

Какво представлява клинично изследователско проучване?

Клинично изследователско проучване (наричано още клинично изпитване) е научно изследване, което оценява колко безопасно и ефективно е изпитваното лекарство за определено състояние. Всички лекарства трябва да бъдат тествани в клинични изследователски проучвания, преди да могат да бъдат одобрени и предписвани на пациенти.

Изследователските проучвания за миелофиброза оценяват изпитвано перорално лекарство, навитоклакс, за пациенти с миелофиброза.

По време на това проучване изследователите ще оценяват колко безопасно и добре действа изпитваното лекарство и ще наблюдават страничните му ефекти в голяма група участници в проучването. Навитоклакс не е одобрен от регулаторните агенции.

Всяко от изследователските проучвания за миелофиброза е описано по-горе, заедно с подробности за това какво може да включва участието във всяко проучване. Времето, което може да прекарате в това проучване, е възможно да е толкова дълго, колкото имате полза. Ако решите да участвате и отговаряте на изискванията за участие в някое от проучваниятае, екипът по проучването ще следи отблизо Вашето здраве и ще защитава поверителността Ви. Участието Ви в проучването е доброволно – можете да спрете да участвате по всяко време и по всякаква причина.

Не е нужно да знаете кое проучване е подходящо за Вас. Ние ще Ви помогнем да разберете в кои центрове се провеждат проучвания най-близо до Вас. За да научите дали близо до Вас има център по проучването, можете да попълните онлайн скрининга тук.

Доброволците, които са подходящи за участие в проучването, може да получат компенсация за пътуване. Може да бъде предоставена и помощ при пътуване. Моля, обсъдете това с екипа по проучването, когато говорите с тях.

Няма разходи при участие в изследователските проучвания за миелофиброза. Ако сте подходящ/а, всички визити, тестове и изпитвани лекарства, свързани с проучването, ще бъдат предоставени безплатно. Ако решите да участвате:

 • ще получавате грижи, свързани с проучването, от екип от опитни лекари и медицински сестри през цялото проучване;
 • всички визити, тестове и изпитвани лекарства, свързани с проучването, ще бъдат предоставени безплатно.

Нито Вие, нито Вашата застрахователна компания ще трябва да заплащате за лекарствата или процедурите по проучването, които се извършват само за проучването. Вие или Вашата застрахователна компания ще носите отговорност за разходите за редовните медицински грижи. Разходите за редовните медицински грижи са разходите за лекарства, лечения, процедури и тестове, които бихте имали, ако не участвате в проучването.

Изследователският екип ще може да обясни повече за това какво ще включва всяко от изследователските проучвания за миелофиброза и от Вас зависи да решите дали искате да участвате. Участието в проучване е доброволно. Независимо дали решите да участвате в проучване, или не, това няма да повлияе на настоящите или бъдещите Ви отношения с лекарите Ви. Ако решите да участвате, можете да се откажете по всяко време, без това да засяга тези отношения.

Съпоставяме Ви с изследователски център на близко разстояние от Вашия дом. Ако в момента не провеждаме проучването във Вашия район, с Ваше разрешение ще Ви държим в нашата база данни и ще се свържем с Вас, след като стане достъпно проучване във Вашия район. Ако по което и да е време решите, че вече не искате информацията Ви да се съхранява, можете да се откажете и ние ще изтрием Вашите данни.

Относно миелофиброзата и рака на кръвта

Миелопролиферативните неоплазми са вид рак на кръвта. За да научите за рака на кръвта, първо трябва да знаете за кръвта. Тя се състои от кръвни клетки, които се движат в плазма. Плазмата е предимно вода.2

Има 3 основни типа кръвни клетки:

 • червени кръвни клетки (наричани още еритроцити);
 • тромбоцити.
 • бели кръвни клетки (левкоцити), които включват гранулоцити, моноцити и лимфоцити;

Вашите кръвни клетки не живеят вечно. Много от тях имат кратък живот. Кръвните клетки се заменят в тялото Ви през цялото време.

Повечето кръвни клетки се образуват в костния мозък. Костният мозък е тъкан, подобна на гъба, в центъра на повечето кости. Вашият костен мозък съдържа кръвообразуващи клетки. Тези клетки се наричат кръвни стволови клетки, или хематопоетични стволови клетки. Това са клетките, от които се образуват всички кръвни клетки.2

Ракът на кръвта е група от ракови заболявания. Те се образуват от кръвни клетки в костния мозък. Кръвните ракови заболявания включват левкемия (абнормни стволови клетки и/или абнормни бели кръвни клетки), миелодиспластични синдроми (абнормни стволови клетки, водещи до по-малко и абнормни кръвни клетки) и миелопролиферативни неоплазми (абнормни стволови клетки, водещи до повече кръвни клетки от нормалното). Едно от миелопролиферативните заболявания е миелофиброзата (МФ).

Миелофиброзата е сериозно, рядко заболяване на костния мозък, което нарушава производството на кръвни клетки чрез разрастване на съединителна тъкан в костния мозък. Когато се образува съединителна тъкан, тя може да замести костния мозък. При по-малко костен мозък броят на кръвните клетки може да спадне. В резултат на това други органи, като слезка и черен дроб, могат да започнат да произвеждат кръвни клетки, за да се опитат да компенсират, и да увеличат размера си. Тези органи могат също да се уголемят, защото улавят абнормни кръвни клетки.2

Някои хора може изобщо да не показват никакви симптоми, а хората, които показват симптоми, може да ги изпитват по различен начин. Тези симптоми включват: 1

 • чувство на умора или слабост;
 • лесно образуване на синини;
 • лесно кървене;
 • болка в ребрата;
 • повишена температура;
 • болка в костите.

Настоящите лечения се фокусират върху облекчаване на симптомите на миелофиброза. Лечението също има за цел да увеличи броя на кръвните клетки в кръвта и да намали вероятността заболяването да се влоши.

Изследователските проучвания за миелофиброза оценяват изпитвано перорално лекарство за пациенти с миелофиброза.

Регистриране

Какво ще стане, ако се регистрирам, за да науча повече? Ще бъдете насочени към място за проучване във Вашия район, където в момента се провежда едно от изследователските проучвания за миелофиброза. Координатор по проучването ще се свърже с Вас, за да обсъдите подробностите за проучването, което се провежда на това място.


Ако смятате, че може да се интересувате от участие в изследователско проучване за миелофиброза или искате да научите повече за проучванията, моля, въведете информацията си по-долу, за да видим дали сте подходящ/а. Имайте предвид, че участието е изцяло доброволно. Ако отговаряте на изискванията и решите да участвате в проучване, може да промените решението си за участие по всяко време.